Home

Werkt u met ménsen? En gaat de veiligheid van uw collega's en uw bezoekers u ter harte?

Er zijn nogal wat wettelijke veiligheidsvoorschriften, vastgelegd in de woningwet, Wet Milieubeheer, de brandweerwet en de Arbo-wet.

U kunt een specialist in huis halen die voor u een risico-inventarisatie en -evaluatie verzorgd en aansluitend een praktisch toepasbaar Plan van Aanpak voor u maakt.

Een specialist met ervaring

  • Die rekening houdt met uw situatie: met uw branche, met uw bedrijf, met uw locatie, uw gebouw.
  • Die u compleet kan begeleiden op (brand)veiligheidsgebied bij verbouw en nieuwbouw.
  • Een specialist die vluchtroutes bepaalt en aanduidt.
  • Die een ontruimingsplan opstelt.
  • Die uw mensen komt trainen.
  • Die samen met uw opgeleide medewerkers in uw bedrijf een ontruimingsoefening organiseert.
  • Die zodoende uw veiligheidsmaatregelen in de praktijk test.
  • Die een update kan maken voor uw ontruimingsplan.

Van Gogh Fire Consultancy analyseert uw veiligheid, zorgt voor uw ontruimingsplan en traint uw mensen om met veiligheid om te gaan. Van Gogh Fire Consultancy treft samen met u alle maatregelen om een brand of een explosie te voorkomen of een ongeluk met gevaarlijke stoffen. We zorgen ook voor een goed ontruimingsplan waar alle medewerkers van op de hoogte zijn. We leiden uw medewerkers op tot preventiemedewerker, tot Hoofd Bedrijfshulpverlener (hoofd BHV), en tot lid van uw crisisteam. We brengen, indien van toepassing, uw bedrijf op de hoogte van bepalingen van ARIE en ATEX. En van alle wet- en regelgeving die voor uw organisatie geldt.

Van Gogh Fire Consultancy: Alles voor de veiligheid van uw collega's en uw bezoekers.

Contact

Van Gogh Fire Consultancy
Postbus 1175
3350 CD Papendrecht

m. 06 - 39 46 15 34
e. info@fire-consultancy.nl
w. www.fire-consultancy.nl